คอมพิวเตอร์วินิจฉัยข้อบกพร่องรถยนต์

คอมพิวเตอร์วินิจฉัยข้อบกพร่องรถยนต์

ยานยนต์มาออก และใช้ในหลากหลายเหตุผลย่อมจะล้มเหลว เพื่อรถพลังงาน เศรษฐกิจ การจัดการความมั่นคง ใช้การเปลี่ยนแปลงในความปลอดภัย ปัญหารถยนต์ไม่คาดคิดบางอย่าง บางมีวิวัฒนาการ เมื่อรถล้ม ประสบการณ์และความรู้ทางวิทยาศาสตร์สามารถใช้ได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้องวินิจฉัยสาเหตุของความผิดปกติ การระบุส่วนประกอบเสียหาย และชิ้น ส่วน และแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด ใช้ และบำรุงรักษาของรถสวัสดิการ เรามักจะใช้เทคนิควินิจฉัยได้เปิด x 431, lexia3 ดาว mb

รถ สมัยนี้วิถี ทางการขนส่ง จากโรงงานผลิตของวัน ไม่ว่าวิธีคุย มีชีวิตบางอย่าง ไม่ว่าวิธีใช้ ไม่ช้าก็เร็วจะได้ไม่ดี ดังนั้นใช้ความล้มเหลวเป็นญาติ และความหลากหลายของข้อบกพร่องเกิดขึ้นจะหลีกเลี่ยง ดังนั้น เหตุผลในการวิเคราะห์ความล้มเหลวและการวินิจฉัย ช่วยทำให้คำพิพากษา เพื่อให้รถในสภาพที่ดีในกรณีของเทคโนโลยีที่ทำงาน

อุตสาหกรรมยานยนต์โลกความเร็วของผมอย่างรวดเร็ว หลากหลายไม่รู้จบของเทคโนโลยี ยานยนต์ความปลอดภัย ประสิทธิภาพ ความสะดวกสบาย และอื่น ๆ เพิ่มขึ้น เปิด x 431 เป็นเทคโนโลยีสำคัญ ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของการวินิจฉัยข้อบกพร่องรถยนต์ซับซ้อน และ ยาก ง่าย รวดเร็ว โดยตรงความรู้ล้มเหลวดังกล่าว และกำหนดชนิด ของสาร และเนื่อง จาก ข้อมูล เป็นผล ในตัวถอดรหัสรถ แต่ ด้วยเทคโนโลยีการถอดรหัส และตอนนี้ รถได้รับการวินิจฉัยข้อบกพร่องถอดรหัสช้า กล่าวว่า คอมพิวเตอร์รถยนต์และคอมพิวเตอร์พิเศษ

รถบกพร่องวินิจฉัยวินิจฉัยข้อบกพร่องผ่านคอมพิวเตอร์นั่งรถเชื่อมต่อรถ ผ่านการวินิจฉัยข้อบกพร่องของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และรูปแบบของรถให้ตรงกับตัวซอฟต์แวร์ อ่านข้อมูลรถยนต์ แล้วควบคุมรหัสข้อบกพร่อง และตามประสบการณ์ สามารถได้รู้รถยนต์ทั้งหมดการทำงานของระบบการกำหนดตำแหน่งข้อบกพร่องและข้อบกพร่องที่ระบุเงื่อนไขอย่างถูกต้องความล้มเหลวอย่างรวดเร็วออกกฎเทคนิคของรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพ

เมื่อรถของอิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมระบบล้มเหลว ระบบหน่วยควบคุม ECU, PCM หรือ ABS โมสำหรับโมดูลคอมโพเนนต์ของ self-diagnosis ระบบตรวจพบข้อบกพร่อง เก็บข้อมูลข้อบกพร่องในโมดูรหัสดิจิทัลภายในชำนาญในพื้นที่ รหัสข้อบกพร่องนี้เรามักเรียกว่ารหัสข้อบกพร่อง วินิจฉัยข้อบกพร่องของรถยนต์ โดยใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ สามารถอ่านได้ วิเคราะห์ และตัดสินรถที่บกพร่องเฉพาะ

คอมพิวเตอร์รถยนต์ที่สามารถอ่านรหัสข้อบกพร่องการวินิจฉัยข้อบกพร่องรถยนต์ รหัสปัญหาชัดเจน ส่งข้อมูล ทดสอบส่วนประกอบ ไฟบำรุงรักษาศูนย์ อ่านเวอร์ชันคอมพิวเตอร์ ชุดพื้นฐาน และจับคู่การปรับปรุง คอมพิวเตอร์วินิจฉัยข้อบกพร่องรถยนต์บางอย่างสามารถยังให้บริการมูลค่าเพิ่มเร่งวินิจฉัยข้อบกพร่องรถยนต์ ข้อมูลการบำรุงรักษารถ ตารางรหัสปัญหา การจัดการระเบียนลูกค้า ธุรกิจ

วินิจฉัยข้อบกพร่องของรถยนต์เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ และรถยนต์มี สองวิธีหลัก ได้แก่ แบบมีสาย และไร้สาย ไม่ได้มองข้ามการใช้ lexia3 ต่อการวินิจฉัยและสายเคเบิลเชื่อมโยงสายเคเบิลเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ และยานยนต์บล็อกการวินิจฉัยการวินิจฉัย และการเชื่อมโยงแบบไร้สายที่ต้องบรรทัดกลาง ในการวินิจฉัยตำแหน่งที่นั่งที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ส่งสัญญาณไร้สาย วิเคราะห์คอมพิวเตอร์เทอร์มินัลเชื่อมต่อรับสัญญาณ ปกติสำหรับอุปกรณ์ไร้สายบลูทูธ

วินิจฉัยของรถยนต์ก่อนโดยทั่วไปใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มาเปิด LIUX ผู้ผลิตพัฒนาระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ของตนเอง หน่วย การประมวลผลในรูปของความถี่ต่ำมีลักษณะ และการจัดการประสิทธิภาพ มันไม่สามารถเข้าถึงทุกคนเข้าใจคอมพิวเตอร์ระดับ กับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และ Windows ระบบปฏิบัติการ พัฒนา และตอนนี้คอมพิวเตอร์จะวินิจฉัยข้อบกพร่องรถยนต์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows โดยทั่วไป สามารถอย่างแท้จริงเรียกคอมพิวเตอร์

รถบกพร่องวินิจฉัยวินิจฉัยข้อบกพร่องในรถยนต์นั่ง และรถ ECU และอื่น ๆ สื่อสารคอมพิวเตอร์เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ การวินิจฉัยข้อบกพร่องรถยนต์คอมพิวเตอร์แล้วต้องทำตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับโปรโตคอล เช่น OBD

ค่ายานพาหนะตามข้อบกพร่องการวินิจฉัยของรถยนต์ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ และการทดสอบจะแบ่งออกเป็น ระดับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์และรถเดิม พิเศษวัตถุประสงค์ยานพาหนะการวินิจฉัยรุ่นเฉพาะงานสำหรับชุด ผู้ผลิตยานยนต์เท่าเดิมการใช้งานยานพาหนะของตนเอง และตลาดส่วนใหญ่ใช้ในคอมพิวเตอร์มาใช้วินิจฉัยข้อบกพร่องรถยนต์ การวินิจฉัยข้อบกพร่องของการวินิจฉัยข้อบกพร่องรถยนต์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ พัฒนาอาชีพโดยทั่วไปและผลิตของบริษัทคอมพิวเตอร์ วัดจากรูปแบบ ซอฟต์แวร์มากกว่าการอัพเกรดเร็ว ราคาไม่แพง และดีที่ได้รับ โดยพนักงานบำรุงรักษาหลายโปรด

ตลาด การวินิจฉัยข้อบกพร่องรถยนต์คอมพิวเตอร์นอกจากนี้ยังต้นฉบับ การวินิจฉัยข้อบกพร่องคอมพิวเตอร์ยานพาหนะหลักของ meta-เครื่องหมายสำหรับแบรนด์ในประเทศ รถยนต์ ซ่อมรถเกี่ยวกับ ดร.วัง จิ Pentium สหมัน Fuka อาย โมโตโรล่า จำนวนมากต่างประเทศ Bosch ของเยอรมนี สหรัฐอเมริกา SPX และ กล่องสีแดง AUTODGAGNOS สวีเดนจึง ดาว mb เทคโนโลยีดีกว่า

เป็นการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การวินิจฉัยข้อบกพร่องรถยนต์ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ขั้นสูง วิธีการซ่อมแซมยานยนต์และปรัชญาการปฏิรูปทางการเมืองรุนแรงทำ ถ้าในอนาคตสำหรับการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ได้ตลอดเวลา ทุกเน็ต ปรับคีย์ ทุกชนิดของอุปกรณ์การบำรุงรักษายานพาหนะและฟังก์ชันในหนึ่งแพลตฟอร์มรวม การบำรุงรักษา และบูรณาการทรัพยากร

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s